Dakgoten reinigen

Vervuilde dakgoten geven problemen

Niet iets waar u waarschijnlijk dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgoot kan voor grote problemen zorgen. Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan er vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties en schade vandien.

Hoe merkt u dat uw dakgoot vervuild is?

Eigenlijk is dit niet zo moeilijk. Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot loopt en er als het ware overal kleine watervalletjes ontstaan dan kunt u aannemen dat de goede afvoer van het regenwater ergens geblokkeerd wordt. Verder is een signaal als er veel water aan de buitenkant van de regenpijp stroom of zelfs langs de buitenmuren.

Welke problemen kunnen ontstaan door een volle dakgoot?

Natuurlijk kan er lekkage ontstaan op diverse plekken. Zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water dat langs de muur stroomt zich gaan nestelen achter de buitenmuur. En hierdoor kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaan die zeer moeilijk te bestrijden zijn, en behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. Tevens zorgt een slechte regenwaterafvoer ervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan. Hierbij moet u denken aan houten kozijnen, gevelbekleding en sierlijsten de rand waarmee daken zijn afgewerkt. Uw dakgoot en regenpijp kunnen zelfs begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt. Dit zorgt voor extra schade. Daarnaast vinden muggen in stilstaand water een ideale plek om te gedijen.

Dakgoot en afvoer jaarlijks laten reinigen

Al deze problemen zijn te voorkomen door jaarlijks de dakgoten en regenpijpen schoon te maken en te controleren. Vooral de herfst en winter zorgen voor veel bladafval en takken die de goede regenwaterafvoer blokkeren. Een jaarlijkse reiniging- en controlebeurt voorkomt veel problemen. U bespaart hiermee heel wat kosten doordat uw gevel minder snel gereinigd moet worden en het houtwerk veel langer meegaat.